115622784

אפולו והמוזות

Parnassus (Apollo and the Muses), by Appiani Andrea, 1811, 19th Century, fresco

באלכסון ב
§ מדיה |