158646198

גיבור לאומי

Theseus and the Minotaur, by Giuseppe Cammarano, 1824, mural painting

באלכסון ב
§ מדיה |