160869272

עץ הסקוויה

Sequoia trees, Yosemite National Park, California, USA

באלכסון ב
§ מדיה |