NapoliChalkPortrait

נפולי, ציור רחוב, גיר, דיוקן

https://unsplash.com/photos/Gwf6hHMHR6Y

באלכסון ב
§ מדיה |