115627398

ציור של גבר במגבת

Study of a half-naked man sitting and turning to his left, by Busi Luigi, 1860 - 1870, 19th Century, black pencil, white chalk on paper

באלכסון ב
§ מדיה |