Uyuni

אויוני, בוליביה, עננים, ערבות מלח, Uyuni

https://unsplash.com/photos/d4jDdMjPeNs

באלכסון ב
§ מדיה |