Battle_of_Borodino_1812-1500x500

בורודינו, לואי פרנסואה לז'ן, 1812

https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Borodino#/media/File:Battle_of_Borodino_1812.png

באלכסון ב
§ מדיה |