444px-Gowy-icaro-prado

מעוף איקרוס, יקוב פטר גווי

https://en.wikipedia.org/wiki/Icarus#/media/File:Gowy-icaro-prado.jpg

באלכסון ב
§ מדיה |