608px-The_Chess_Game_-_Sofonisba_Anguissola

משחק השחמט, שחמט, סופוניסבה אנגוויסולה

https://en.wikipedia.org/wiki/Sofonisba_Anguissola#/media/File:The_Chess_Game_-_Sofonisba_Anguissola.jpg

באלכסון ב
§ מדיה |