Abebe_Bikila_1960_Olympics

אבבה בקילה, מרתון, אולימפיאדה, רומא

https://en.wikipedia.org/wiki/Abebe_Bikila#/media/File:Abebe_Bikila_1960_Olympics.jpg

באלכסון ב
§ מדיה |