1200px-Kustodiev_The_Bolshevik

בולשביק, בוריס קוסטודייב

https://en.wikipedia.org/wiki/Bolsheviks#/media/File:Kustodiev_The_Bolshevik.jpg

באלכסון ב
§ מדיה |