Netivot-AlfasiSt

נתיבות, שיכונים, רחוב אלפסי

https://en.wikipedia.org/wiki/Netivot#/media/File:PikiWiki_Israel_10866_Early_days_of_Netivot.jpg

באלכסון ב
§ מדיה |