2. הרכב מדלפי, פרט - עיניים

הרכב מדלפי

https://en.wikipedia.org/wiki/Charioteer_of_Delphi#/media/File:Sculpture_Eyelashes.jpg

באלכסון ב
§ מדיה |