אכילס ופנתזילאה

אכילס ופנתזילאה

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Akhilleus_Penthesileia_Staatliche_Antikensammlungen_2688_n2.jpg

באלכסון ב
§ מדיה |