אנדרטת "עינויים לעולם לא עוד", רסיפה, ברזיל: מרסיו קבראל דה מורה