Dypilon_vase_1

כד גאומטרי, יוון, אתונה

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dypilon_vase_1.jpg

באלכסון ב
§ מדיה |