Bartolomeo_Manfredi_-_Apollo_and_Marsyas

אפולו ומרסיאס, ברתולומאו מנפרדי

https://es.wikipedia.org/wiki/Marsias#/media/File:Bartolomeo_Manfredi_-_Apollo_and_Marsyas.jpg

באלכסון ב
§ מדיה |