842px-Chekhov_1898_by_Osip_Braz

אנטון צ'כוב, רופא

https://en.wikipedia.org/wiki/Anton_Chekhov#/media/File:Chekhov_1898_by_Osip_Braz.jpg

באלכסון ב
§ מדיה |