697685-001

מטוס ריסוס

Plane spraying pesticide on maize (Zea mays), California, USA

באלכסון ב
§ מדיה |