Asvamedha_ramayana

1652 illustration of the Ashvamedha of Kaushalya in the Ramayana epic

Kaushalya performing the Ashvamedha ritual in Ramayana

באלכסון ב
§ מדיה |