Melancholy-Munch

מלנכוליה, אדוורד מונק

https://no.wikipedia.org/wiki/Edvard_Munch#/media/File:Edvard_Munch_-_Melancholy_(1894).jpg

באלכסון ב
§ מדיה |