חיים שפירא

חיים שפירא

חיים שפירא

חיים שפירא הוא פילוסוף ומדען, המתמחה בתורת המשחקים. הוא כתב ספרים רבים, ביניהם "שיחות על תורת המשחקים" ו"אינסוף - המסע שאינו נגמר". חיים שפירא הוא בעל תואר דוקטור במתמטיקה ובעל תואר דוקטור בהוראת מדעים. צילום: עינת לברון

עוד מקומות למצוא את חיים
אתר
תאריך הצטרפות
אפריל 2013

a 2 רשומות מאת חיים שפירא