תקציב

אלכסון תקציב שנתי

מבוסס על הוצאות בפועל ינואר –יוני 2016

(שקלים)

 

              מערכת

עורך, עורכי מדורים "מחשבות" ו"זיקוקים"........................................225,776

 

             רכישת תכנים בחו"ל

מאמרים, צילומים................................................................................ 87,390

 

              תרגום

מתרגם בית ומתרגמים חיצוניים........................................................144,720

 

             תחזוקת אתר

פיתוח, עיצוב, שרתים.........................................................................14.446

 

             הנהלה וכלליות

הנהלת חשבונות, צרכי משרד והוצאת מנהלה..............................29,742

 

 

             סך הכל..........................................................................502,074