נושא: אדריכלות

אדום, בניין בקופנהגן
ונציה, תעלה, סירה