נושא: אמנות

יוניס סן מיגל, לוקמיה
אמנות גנרטיבית, אוריה קאתי