נושא: אמנות

חתולים, תאופיל אלכסנדר סטיינלן
פיום, מומייה, אישה, דיוקן, ארון
גרניקה, פיקאסו, מוזיאון המלכה סופיה