נושא: אנתרופולוגיה

דיוקן של גבר אפריקני, יאן מוסטרט
אדו, לוחם, אמנות, אפריקה