נושא: אנתרופולוגיה

בסטר קיטון
ידיים, תפוז, צל
צבע שמן, בד ציור, מרית
איי אנדמאן, קוקוס
אקדח צעצוע