נושא: אנתרופולוגיה

פול גוגן, טהיטי
תדמור, פלמירה
תפילה, כביש, צעירה יושבת
מאיה, מחזיק מראה