נושא: ארכיאולוגיה

סודן, פירמידה, Meroe
אומים, אום
עלה, קריסטל, זכוכית