נושא: אתיקה ומוסר

סריגה, מסרגות, צמר
טיפת מים, טבעות, צבעים
סדקים, Death Valley
תינוקות, בובות
גרטה תונברג, ז'אן ד'ארק, מחאה, אקלים, סביבה