נושא: אתיקה ומוסר

הודו, אישה, זקנה, ילדה, עוני
קולנוע, במה, הטרדה מינית
רימון, רימונים
אדם, כלב, בולדוג, גלגול נשמות
ילד, ים, חוף, שמיים
אדם, מחשב, אינטליגנציה מלאכותית