נושא: ביולוגיה

סלוודור דאלי, צלוב, ישו, צלב
אקסולוטל
המבורגר
עץ, מאובן, טבעות
משקפי שיזוף, מיטת שיזוף
צבועים, הזדווגות
קונדום, ג'ינס
מאובן
תמנון, זרוע, כפתורי יניקה
צב ים, צב
נפגעי גז, מלחמת העולם הראשונה, ג׳ון סינגר סרג׳נט
רימון
חוט חשמל, אבנים, קרוע
פליקס ולוטון, הכדור