נושא: בריאות

ילדה, סולם, עולם, מפה, ניקיון, ספוג
ניצחון המוות, פיטר ברויגל האב
נעלי תינוק, נעליים סרוגות
יד, זיקנה, להחזיק את היד, ליווי
לב, דם, כלי דם, זרימה
אצבע, כדורסל
הופר, בר