נושא: השראה

דיוקן עצמי כנגנית לאוטה, ארטמיזיה ג'נטילסקי
מראה, דמיון, השתקפות, שדה
חידקים, באר סדיקה הידראולית
עננה, גבר, ערפל
דגל ארצות הברית