נושא: השראה

זהב, עושר, רחוב, המבורג, עוני, מחסור, חסרי בית
תאומים
זוג מבוגר, ים, רוח
עלה, שלכת, טיפות, גשם
פרח התקווה, פרח צהוב, עלי כותרת
גבעולי סלק, אגד, איגוד
עין, אמנות רחוב, הודו, לונדון