נושא: השראה

מבט, נמשים
כינור, צוואר כינור, כלי קשת, מגרות
סירת מפרש, ים, לילה, כוכבים