נושא: השראה

איש יושב על ספסל
הנערה בעלת העיניים הירוקות, אנרי מאטיס
פייסבוק, כחול