נושא: השראה

פנים, פרצופים, טראומה, שואה
הגירוש מגן עדן
אדום חזה, אורן, שלג, שקט