נושא: חינוך

גדר, תיל, קונצרטינה, מכשול
אחים חברים
רואנדה, אם, שדה, תינוק
אבן, נייר, מספריים
מטרה, תלת ממד
מסאי, ריקוד, קניה, שבט, אפריקה
עגלת תינוקות
ילדה בבריכה
פאזל, תצרף
נפילת המלאכים המורדים, פיטר ברויגל האב
פמפלונה, ספרד