נושא: יחסים בין המינים

פול גוגן, טהיטי
טבעות נישואין
תדמור, פלמירה
ירוק, חלון ירוק
אודליסק, ז׳ול ז׳וזף לפבר
קרולי פרנצי, נערה צוענייה ישנה