נושא: כלכלה וחברה

סרטים אדומים, מתנות
תינוקות
מופשט, צבע, נוזלי
זברה, פסים, שחור ולבן
גאנה, פסטיבל אמנות, פסטיבל רחוב
קוליברי, קוסטה ריקה, יונק צוף