נושא: כלכלה וחברה

כחול שבור, פייסבוק
דקוטה, DC3, מטוס
Dainah La Metisse, דאינה בת התערובת,
זהב, עושר, רחוב, המבורג, עוני, מחסור, חסרי בית
בושמנים, נמיביה, סאן, ציד, ציידים לקטים
פסים, צבע, אדום, לבן
נורה, חלון, זכוכית, עכורה