נושא: כלכלה וחברה

חמניות
קוביות, רקע כחול, פייסבוק
ליקוק, ממתק אבטיח, לשון
צבע על חלון, התזה
אפרוח, ביצים, קרטון ביצים
ון גוך, איכרים שותלים תפוחי אדמה
אצבע, כדורסל
לגו, קוביה, משבצת
ספר, מתנה, חבילה קשורה
גלגלי שיניים, תמסורת, גלגלים