נושא: כלכלה וחברה

קאטר
אדום, בניין בקופנהגן
ניירות מקומטים
מפוח עלים
כוס בירה, קצף
עלה, מים, אדווה
ילדה קוראת
לוריין מקימסון, בקבוק "Fish Bitters", סביבות 1935.