נושא: כלכלה וחברה

זוג מבוגר, ים, רוח
להב, מתכת, השחזה, מפעל
סמרטפון, נפילה, מסכים, מסך
טבעות נישואין
אבן, נייר, מספריים
ילד, נדנדה, מתנדנד
מסאי, ריקוד, קניה, שבט, אפריקה
אותיות עץ, הדפסה, דפוס
טיפות שמן, מים, סבון כלים
כביש, איסלנד, ערפל, גופרית
מותו של סנקה, ז'אק-לואי דויד