נושא: כלכלה וחברה

בניין, זווית נמוכה, אן ארבור
סיגריה, אפר, סיגריה בוערת
קהל, גדר תיל, קהל שבוי
חבילות, נייר אריזה
טלגרף
חתונה הודית, חתן, כלה, חמאה מותכת
אישה שחור, קפיצה, באוויר, הפוך