נושא: כלכלה

עניים אומרי תודה, Henry Ossawa Tanner
ידיים מחזיקות דולרים, כסף ביד
מודע של אישה מתבוננת, גבר הולך עם סמארטפון
טרקטור על אדמה, מבט מן האוויר