נושא: כלכלה

לימונים
משרד, לבן, איצטרובלים, עפרונות
עניים אומרי תודה, Henry Ossawa Tanner
ידיים מחזיקות דולרים, כסף ביד
מודע של אישה מתבוננת, גבר הולך עם סמארטפון
טרקטור על אדמה, מבט מן האוויר