נושא: לשון

מיס יוניברס, מלכת יופי, תחרות, סגניות
קליע
ארנסט לודוויג קירשנר, מרצלה
זכר ונקבה, מין, מיגדר
טרנסג'נדר
צעירים, צחוק
מזלגות, גולות, השתקפות
סימן, צללית, צל, יד
קופיץ
חתול, בית
רציף, תחנת רכבת, יפן
תאודור פישטק, דיוקן עצמי ליד חלון
אגם,זלצבורג, בוהק, ברק, זוהר