נושא: מדעים מדוייקים

תוכי, קוניור השמש
גזר, סרט מדידה
גלישת גלים, גולש, גל
קירות, צבעים, מופשט, בפנים, בחוץ
סיגריה, אפר, סיגריה בוערת
גבר צעיר, צבעי פנים, מצב רוח
זיקית
בית משפט, פטיש
טלגרף
דיונות חול, אוסטרליה, מאדים
כוכב ים
דיו, פנטזיה
מופשט, ציור מופשט
גולגולת, דגם, שנהב