נושא: מדעים מדוייקים

זיקית
בית משפט, פטיש
טלגרף
דיונות חול, אוסטרליה, מאדים
כוכב ים
דיו, פנטזיה
מופשט, ציור מופשט
גולגולת, דגם, שנהב
חיילי טרקוטה, פורטוגל
טיפות שמן, מים, סבון כלים
תשליל, נגטיב, סרט צילום, שחור לבן
עין הדג, בוניטה ביץ', פלורידה