נושא: מדעי החיים

נפגעי גז, מלחמת העולם הראשונה, ג׳ון סינגר סרג׳נט
רימון
ילד, משקפת, כובע שעם, עשב
חוט חשמל, אבנים, קרוע
גורילה
מגרש, כדורסל
Pasiphae, ג'קסון פולוק
מפוח עלים
סחלב, פריחה