נושא: מדעי החיים

סולם, מגלשה, הצפה, שיטפון, מים
תבלינים, עשבים, תרופות, הודו
צעירה, יוגה, שפגט, מתיחה
עקבות, עקבה, כף רגל
לוטוס, נופריים, פרחי לוטוס