נושא: מדעי החיים

סנאי
צב ים, קריביים
תאומים
גולגולת, דגם, שנהב
כלב, תלוי
טיפות שמן, מים, סבון כלים
גבר צעיר, גוף צבוע
צנצנת, אדים, שיקוי, קסמים
זיקית, גדר
צפרדע עצים, נופר, אוסטרליה
צעצוע, שיניים
דייגו ריברה, חלום יום ראשון בשדרת העצים המרכזית