נושא: מדעי החיים

זיקית
דיונות חול, אוסטרליה, מאדים
גלילי נייר, רישום נתונים
כוכב ים
סנאי
צב ים, קריביים
תאומים
גולגולת, דגם, שנהב
כלב, תלוי
טיפות שמן, מים, סבון כלים
גבר צעיר, גוף צבוע