נושא: מוזיקה

כינור, תווים, מוזיקה
מריאנה פון ורפקין
גיטרה חשמלית, גב, נגינה, מוזיקה
אורגן, צינורות