נושא: טכנולוגיה

ראש, פסל, יווני, צעיר
ילד, הצבעה, אצבע
אדם, מחשב, אינטליגנציה מלאכותית