נושא: טכנולוגיה

קוביות, רקע כחול, פייסבוק
אומים, אום
מפרש אדום, קרח, קרחונים, גרינלנד
עוגיות שוקולד
פאזל, חיוך, אמוטיקון, אימוג'י