נושא: טכנולוגיה

עוגיות שוקולד
פאזל, חיוך, אמוטיקון, אימוג'י
חד קרן
רשת, חוטים
נורה, נורת חשמל