נושא: טכנולוגיה

אור, ידיים, כפות ידיים, חוטים של אור
זכוכית מרוסקת, התרסקות
ברגים, אומים, גרף
אקדח צעצוע
ספינה, חרטום
פרח, פרח פרג, פרג