נושא: מיגדר

קשישים, זוג
להב, מתכת, השחזה, מפעל
טבעות נישואין
גבר, גבר צעיר, פנים צבועות, צבע פנים
קסטה, קלטת, טייפ
מודיליאני, חיים סוטין
סאפפו, אישה כותבת, פומפיי
מגפיים, קאובוי, בוקרים
גבר, אישה
צעקה, שבריריות
אליזבת הראשונה, The Darnley Portrait
יש מושטת
אמיש, אופנה
גאווה, להט"ב
מפעל מטוסים, מלחמת העולם השנייה, פועלת
אמא, תינוקת
גרייסון פרי