נושא: מיגדר

סימון ביילס, התעמלות, אישה, גיבורה
אודליסק, ז׳ול ז׳וזף לפבר
קרולי פרנצי, נערה צוענייה ישנה
ורד, עלי כותרת
קשישים, זוג
להב, מתכת, השחזה, מפעל
טבעות נישואין
גבר, גבר צעיר, פנים צבועות, צבע פנים
קסטה, קלטת, טייפ
מודיליאני, חיים סוטין
סאפפו, אישה כותבת, פומפיי