נושא: מיגדר

עקבה, חול, כף רגל
סימון ביילס, התעמלות, אישה, גיבורה
אודליסק, ז׳ול ז׳וזף לפבר
קרולי פרנצי, נערה צוענייה ישנה
ורד, עלי כותרת
קשישים, זוג