נושא: מתמטיקה

שעועית
חץ, חוטים, כיוון
בית משפט, פטיש
חזית בנין, לוס אנג'לס
צלחות פטרי
פרקטל
משחקי החיקוי אלן טיורינג
מראה אינסופית
אישה שוחה עם דגים