נושא: סביבה

ילד, נדנדה, מתנדנד
כביש, איסלנד, ערפל, גופרית