נושא: סביבה

מחוץ לתחנת הרכבת סן לזאר, קלוד מונה
איש, צעיר, קירח, עין
סולם, מגלשה, הצפה, שיטפון, מים
בית, גפרורים
קליפות ביצים, ביצים שבורות, ביצים