נושא: עיתונות

מיקרופון
מטוס מעץ, מטוס צעצוע
גרטה תונברג, ז'אן ד'ארק, מחאה, אקלים, סביבה
קוביות, פריזמה, אשלייה
קוביות סוכר
סיגריה, אפר, סיגריה בוערת
ילד, פולין, נשר, דגל
חואקין טורס גרסיה, ציור קונסטרוקטיבי מספר 5