נושא: עיתונות

אוזן, הקשבה
גדר תיל, צמח יבש
חדשות, קורונה, Covid-19
אקדח לוגר, אפר
מידע
מיקרופון
מטוס מעץ, מטוס צעצוע
גרטה תונברג, ז'אן ד'ארק, מחאה, אקלים, סביבה