נושא: עיתונות

מיקרופון
מטוס מעץ, מטוס צעצוע
גרטה תונברג, ז'אן ד'ארק, מחאה, אקלים, סביבה
קוביות, פריזמה, אשלייה
קוביות סוכר
סיגריה, אפר, סיגריה בוערת
ילד, פולין, נשר, דגל