נושא: פוליטיקה

ידיים, תפוז, צל
סירת נייר, בקבוק, חול
כפפות מטבח
קהל, גדר תיל, קהל שבוי
כיריים, מטבח, שנות השישים
קפה, קפוצ'ינו
פרפר, יד, פחם, לכלוך
הצבעה, בחירות
ידיים, הצבעה, ידיים מורמות, כפות ידיים
גדר, תיל, קונצרטינה, מכשול
כסף, ידיים
קשמיר, מורדים, מוסלמים, הודו
רגליים, מרגל, צל, רחוב
אוסטרליה, פליטים, תנחומים
זהב, עושר, רחוב, המבורג, עוני, מחסור, חסרי בית
חומה, לבנים, סדקים