נושא: פוליטיקה

כסף, ידיים
קשמיר, מורדים, מוסלמים, הודו
רגליים, מרגל, צל, רחוב
אוסטרליה, פליטים, תנחומים
זהב, עושר, רחוב, המבורג, עוני, מחסור, חסרי בית
חומה, לבנים, סדקים
ילד, קסדה
ילד, פולין, נשר, דגל
סרברניצה, טבח, קבורה
מצנפת פריגית, המהפכה הצרפתית, טריקולור
להב, מתכת, השחזה, מפעל
קפקא