נושא: פוליטיקה

סמל השלום
אפרוח, ביצים, קרטון ביצים
דאגלס מק'ארתור
לגו, קוביה, משבצת
גלגלי שיניים, תמסורת, גלגלים
בתים
כף יד, טביעת יד, קיר
ידיים, כאב
יין אדום, כוס יין
ים המלח, בוץ, ראש
אנדרטה לנופלים, מלחמה, זיכרון
ברקזיט, אירופה, איחוד אירופי, אנגליה, בריטניה
מכונית, סובייטית, ברה"מ
אריחים, עות'מנים, מסגד, איסטנבול
טיפת מים, טבעות, צבעים