נושא: קולנוע

ג'וקר
צללים, קיר לבן, נקודות שחורות
כדורים, כדורי רובה, רובה ציד