נושא: קולנוע

כדורים, כדורי רובה, רובה ציד
יד רובוטית, לב מכני