נושא: רפואה

טשטוש, פנים, צעירה, סמים
כדורים, תרופה, חיוך