נושא: תקשורת

סילון, מטוסים, אווירובטיקה
אצבע, כדורסל
ציור קיר, עמודים דוריים, Trompe-l'œil