נושא: תקשורת

פגישה, חושך, קשירת קשר
אוזן, הקשבה
חדשות, קורונה, Covid-19
מגאפון, ורוד
מידע
סילון, מטוסים, אווירובטיקה
אצבע, כדורסל