נושא: תקשורת

חבילות, נייר אריזה
דיו, פנטזיה
חומה, לבנים, סדקים
מונה ליזה, לאונרדו דה וינצ'י, ליזה גררדיני
ילד, פולין, נשר, דגל