רעש

  • Version 1.0.0
  • הורדה 2216
  • משקל 1.22 MB
  • מספר קבצים 1
  • תאריך יצירה 19 באוגוסט 2015
  • עודכן לאחרונה 7 בספטמבר 2015

רעש

מה הקשר בין השטות שפלטנו בארוחת הערב אמש ובין ממצא חשוד בבדיקה רפואית? מזווית הראייה המקורית המוצעת בספר שלפנינו, שניהם מייצגים קווים לדמותה של הפרעה תרבותית שכיחה. על פי גישה זו, הרעש נמצא בכל מקום בסביבתנו, החל במטרדים חיצוניים, כמו רעשי הכרך, דרך הפרעות בתוכנו פנימה, ובראשן הצורך להשתייך והשאיפה לשלמות, וכלה ברעש הנורא מכול - החרדה מפני קצנו. בכתיבה אישית ומעמיקה, המחבר מגדיר מחדש את היסוד השכיח בעולמנו ומתחקה על הדרכים הנסתרות שבהן טורד הרעש את מנוחתנו- הפרעות לסדר היום, למחשבה, לשקט הנפשי, ליכולת לממש את עצמנו ולאיזון בחיינו שאנו כה משתדלים בעבורו.

הפרק העוסק ברעשי הבריאות מבטיח תקווה לכל מי שנואש מהחיפוש אחר ידיו ורגליו בים הנתונים הרפואיים המאיים להטביע אותנו.
לשקט איכות המהלכת עלינו קסם ומטילה אימה בעת ובעונה אחת. האם הענקתם לחייכם די תוכן למלא בו את הזמן שייוותר בידיכם אחרי שתיפטרו מחלק ניכר מהרעשים? "רעש" יצייד אתכם בכלים שימושיים לזיהוי טביעות אצבעותיה של ההפרעה בחיי היומיום ולהתמודדות עמה.

באלכסון ב
§ File |