אלף-בית של התנגדות לעבדוּת

ספר הלימוד הזה, ״ספר האלפבית של מתנגדי העבדות״ - “The Anti-Slavery Alphabet,” נמכר לראשונה ביריד של נשים אקטיביסטיות שפעלו לביטול העבדות בארצות הברית. היריד התקיים בפילדלפיה, בשנת 1846, ויוצרות הספר היו האנה ומרי טאונסנד (Townsend).

כפי שמעיד שמו, הספר נועד ללימוד קרוא וכתוב, ואף שקהל היעד היה ילדים, יוצרותיו של נמנעו מלשלב בו תכנים קשים, כדי לא להסתיר את המציאות הנוראה של העבדות. כל אות, שאוירה ונצבעה בעבודת יד, מציינת מונח אחר מחייהם של עבדים ושל מי שנלחמים על זכותם לחירות, ופרק המבוא מסביר לקוראים הצעירים כמה מעוותת המציאות הזו, וכיצד יוכלו לתרום למלחמה על שחרורם של עבדים.

את הספר כולו ניתן למצוא כאן.

 

זיקוק זה התפרסם באלכסון ב


תגובות פייסבוק